The bmhasdeu’s Podcast
SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE

SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE STUDII CULTURALE

September 27, 2019

Simpozionul, organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, a luat în dezbatere diverse teme din patrimoniul cultural material și imaterial – arheologic, etnologic, muzical.

BULEVADRUL DACIA din Chișinău

BULEVADRUL DACIA din Chișinău

September 20, 2019

Supranumit „orașul din piatră albă”, Chişinăul este țesut cu o gamă distinctă de străzi, bulevarde, ulicioare, ustoria cărora vorbește despre cum a fost odată și cum este astăzi capitala noastră.  Întreaga rețea a căilor de acces pe parcursul timpului a purtat o denumire, apoi, în funcție de schimbările administrative care aveau loc apăreau alte denumiri.

Ana Onica și importanța lecturii
Cenaclul literar-artistic IA ȘI SCRIE la filiala „O. Ghibu”

Cenaclul literar-artistic IA ȘI SCRIE la filiala „O. Ghibu”

September 11, 2019

La o săptămână de când veni toamna, cenaclul IA  ȘI  SCRIE de la Iași și-a dat mâna cu un grup ce abia își așteaptă botezul de la Chișinău și s-au reunit la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, pentru a da curs lecturilor într-un recital de toată frumusețea.

Lecturi cu Vitalie Răileanu

Lecturi cu Vitalie Răileanu

September 9, 2019

Pornind de la următoarea afirmație a lui Nicolae Manolescu: „A citi înseamnă a învăța. E o formă de experiență sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experiențele noastre: căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru într-o viață de om, am fi foarte săraci”. De fapt, lectura reprezintă o formă de petrecere a timpului liber care nu numai că detensionează și relaxează, ci și educă și dezvoltă mental.

Strada GURIE GROSU din Chișinău

Strada GURIE GROSU din Chișinău

September 9, 2019

Denumirile străzilor noastre sunt legătura cu trecutul istoric mai îndepărtat sau chiar cel mai apropiat. Cele mai vechi sunt izvor nesecat de evenimente și întâmplări, cu oameni care au fost și au înscris prin faptele lor adevărate pagini de cronică, ce ne prezintă capitala noastră ca pe un târg sau oraș care a avut o viață tumultuoasă și interesantă.

LIMBA ROMÂNĂ - Interviu cu dr. Maria PILCHIN

LIMBA ROMÂNĂ - Interviu cu dr. Maria PILCHIN

September 2, 2019

Destinul limbii române în spațiul dintre Prut și Nistru, dar mai ales de peste Nistru, este unul dramatic. S-a atentat la expresivitatea și cursivitatea sfintei sfintelor – limba maternă – prin toate mijloacele propagandistice care erau utilizate în acele vremuri de secetă spirituală și de … denaturare a graiului ființei noastre. 

Bibliotecara Doina Vicol, filiala „A. Mickiewicz”

Bibliotecara Doina Vicol, filiala „A. Mickiewicz”

September 2, 2019

Profesia de bibliotecar poate fi alăturată celei de pedagog, mai ales că în ultimul timp instituțiile infodocumentare și-au asumat acest rol printr-un program de durată numit „Provocarea Verii”, ce a inclus diverse activități cu sop educativ de-a lungul întregului sezon estival. În acest sens menționăm entuziasmul bibliotecarilor, în deosebi al tinerilor bibliotecari, care s-au implicat cu totul aparte, atrăgând zeci de copii la bibliotecă.

ULTIMELE PROVOCĂRI - Interviu cu Doina Vicol - Filiala. „A. Mickiewicz”

ULTIMELE PROVOCĂRI - Interviu cu Doina Vicol - Filiala. „A. Mickiewicz”

September 2, 2019

Biblioteca Municipală ”B.P.Hasdeu” poate fi considerată pe drept cuvânt inițiatoarea și organizatoarea unui eveniment de durată, care a ținut aproape de carte și de multiplele activități desfășurate zilnic sute de tineri cititori din Chișinău și nu numai. Este vorba de programul „Provocarea verii”, în care bibliotecarii și-au etalat cunoștințele, capacitățile, profesionalismul și...poate, în primul rând trebuie menționat entuziasmul lor.

Vârsta amintirilor

Vârsta amintirilor

August 30, 2019